TikTok Technologies Vietnam

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

TikTok is the leading destination for short-form mobile video and our mission is to inspire creativity and bring joy. The platform is a home for creative expression through videos that create a genuine, inspiring, and joyful experience. TikTok has global offices including Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul, and Tokyo. Visit www.tiktok.com. 

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

LIM Tower 3

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội