TikTok Technologies Vietnam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

TikTok Technologies Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TikTok Technologies Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TikTok Technologies Vietnam

TikTok is the leading destination for short-form mobile video and our mission is to inspire creativity and bring joy. The platform is a home for creative expression through videos that create a genuine, inspiring, and joyful experience. TikTok has global offices including Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul, and Tokyo. Visit www.tiktok.com.