GIỚI THIỆU CÔNG TY

TẦM NHÌN

  • Định hướng trở thành công ty kinh doanh các sản phẩm Chăm sóc sức khỏe và Trí tuệ hàng đầu Châu Á trong vòng 50 năm tới.

SỨ MỆNH  

  • Phát triển Sức khỏe, Trí tuệ người Việt ngang tầm người Hàn, Nhật, Singapore, UAE...

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

  • Tầm nhìn dài hạn 50 năm
  • Chính trực
  • Tạo giá trị lớn và khác biệt.
  • Tư duy và lựa chọn khôn ngoan
  • Luôn tìm ra cách nhanh hơn, tốt hơn.
  • Tinh gọn: Hạt nhân hoá - Đơn giản hoá - Hệ thống hoá - Tự động hoá - Chia sẻ hoá.
  • Uy tín: Chỉ hứa bằng 70% năng lực. Giữ đúng lời hứa, nếu không thể thì phải giải quyết hậu quả của lời hứa.
  • Giver win !


THÔNG TIN CÔNG TY

22 Ngũ Xã, Ba Đình

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ