TNHH Cosmo Medical Technology

https://cosmomedical.com.vn/

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Cosmo Medical Technology 

Ngành nghề: Lập trình ứng dụng web về

- Hệ thống thông tin y tế.

- Dịch vụ tư vấn.

- Hỗ trợ kỹ thuật.

- Gia công / Gia công phần mềm.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Công viên phần mềm máy tính, 02 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội