TNHH Cosmo Medical Technology

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

TNHH Cosmo Medical Technology chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TNHH Cosmo Medical Technology, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TNHH Cosmo Medical Technology

Công ty TNHH Cosmo Medical Technology 

Ngành nghề: Lập trình ứng dụng web về

- Hệ thống thông tin y tế.

- Dịch vụ tư vấn.

- Hỗ trợ kỹ thuật.

- Gia công / Gia công phần mềm.