TNHH Dịch vụ Feliz

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Feliz là dự án house - studio cho thuê địa điểm chụp hình concept/quay phim, MV,... ứng dụng mô hình Holacracy vào vận hành và quản trị tổ chức. Vì đây là mô hình tổ chức còn khá mới ở Việt Nam nên Feliz cần tìm cộng sự để tổ chức ra một công ty ứng dụng thành công mô hình đó với mục tiêu khẳng định giá trị cho mỗi nhân sự tham gia dự án và khẳng định mô hình quản lý KHÔNG PHÂN CẤP BẬC là hoàn toàn khả thi.

Một cách ngắn gọn, Holacracy là mô hình mà ở đó mục tiêu được đề ra rõ ràng cho mọi cá nhân. Người đề ra mục tiêu đó có thể là bất kỳ ai trong tổ chức. Tiếp đến mọi người cùng tập trung năng lượng - như "Nhà giả kim" có nói - để thực hiện mục tiêu, và ai cũng tự tin để nói "everything is possible". Đồng nghĩa với việc không có cụ thể ai đứng ra cầm tay chỉ việc ai mà chỉ có cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng học hỏi, cùng nghiên cứu, cùng thực hiện. Mỗi cá nhân đều là người có thể ra quyết định và tất cả đều tập trung vào mục tiêu xây dựng nền móng vững chắc và phát triển công ty.   

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Thủ Đức, TP.HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội