TNHH Du Học Bồ Công Anh

http://boconganh.vn

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Lĩnh vực chính mới của công ty là tư vấn du học nhưng ngoài ra công ty đang họat động trong 3 lĩnh vực khác là hệ thống siêu thị, hệ thống phòng chiếu phim, và kinh doanh lữ hành quốc tế

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Phòng 401 số 100 Yên Lãng Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội