GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Đại lý, môi giới, đấu giá

Bán buôn đồ uống

Bán buôn đồ dùng cho gia đình

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Bán buôn tổng hợp khác

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

THÔNG TIN CÔNG TY

số 41 Thái Hà , Đống Đa , Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ