GIỚI THIỆU CÔNG TY

ICS là tổ chức tiên phong ở Việt Nam, của chính những người trong cộng đồng, chuyên hoạt động bảo vệ quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ, tôn vinh sự đa dạng giới và tính dục trong xã hội. ICS tin rằng thông qua cách tiếp cận về quyền con người, ủng hộ vẻ đẹp độc đáo của mỗi cá nhân, cùng tinh thần phục vụ cộng đồng; phong trào quyền LGBTQ ở Việt Nam sẽ phát triển, những quyền bình đẳng vốn có của người LGBTQ sẽ được công nhận..Các hoạt động cốt lõi của ICS bao gồm xây dựng và phát triển năng lực lãnh đạo cho cộng đồng LGBTQ, nâng cao nhận thức xã hội về đa dạng giới và tính dục, vận động luật và chính sách bảo vệ quyền của người LGBTQ. Khi làm việc tại ICS, mỗi người sẽ vừa là người học, vừa là người truyền đi một tinh thần vì cộng đồng, yêu thích sáng tạo, và tôn trọng sự đa dạng xung quanh mình..

ĐÁNH GIÁ

Hiện chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá

Đánh giá của bạn về công ty này?

THÔNG TIN CÔNG TY

Phòng 21A2, Copac Square
12 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4
TP. Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ