TỔ CHỨC ICS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của TỔ CHỨC ICS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu TỔ CHỨC ICS

ICS là tổ chức tiên phong ở Việt Nam, của chính những người trong cộng đồng, chuyên hoạt động bảo vệ quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBTQ, tôn vinh sự đa dạng giới và tính dục trong xã hội. ICS tin rằng thông qua cách tiếp cận về quyền con người, ủng hộ vẻ đẹp độc đáo của mỗi cá nhân, cùng tinh thần phục vụ cộng đồng; phong trào quyền LGBTQ ở Việt Nam sẽ phát triển, những quyền bình đẳng vốn có của người LGBTQ sẽ được công nhận..Các hoạt động cốt lõi của ICS bao gồm xây dựng và phát triển năng lực lãnh đạo cho cộng đồng LGBTQ, nâng cao nhận thức xã hội về đa dạng giới và tính dục, vận động luật và chính sách bảo vệ quyền của người LGBTQ. Khi làm việc tại ICS, mỗi người sẽ vừa là người học, vừa là người truyền đi một tinh thần vì cộng đồng, yêu thích sáng tạo, và tôn trọng sự đa dạng xung quanh mình..