Tổ chức Tư vấn Quản trị SME Hospital

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

SME Hospital (“Bệnh viện” cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa) là một tổ chức tập hợp các chuyên gia ở các lĩnh vực, trực tiếp tư vấn, triển khai và chuyển giao các kiến thức, quy trình để nâng cao “sức khỏe” cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam về mọi mặt: quản trị, tài chính, kế toán, nhân sự, luật, marketing, truyền thông, thương hiệu, bán hàng…

THÔNG TIN CÔNG TY

Phòng 1803B, tháp B, tòa tháp Xuân Thủy, số 173 Xuân Thủy, Hà Nội.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ