TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM – VIETNAM POST

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)..., Vietnam Post đã khẳng định được ưu thế vượt trội của mình về năng lực phục vụ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trên mọi miền của đất nước.

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 05 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2 – Từ Liêm, Hà Nội.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ