Tổng công ty IDICO - CTCP

idico.com.vn

5000+ nhân viên

Giới thiệu công ty

Tổng công ty IDICO-CTCP là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/3/2018. Vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, kinh doanh bất động sản; Sản xuất, kinh doanh điện năng; Thi công xây lắp, ....

Chi tiết về Tổng công ty vui lòng truy cập trang web: www.idico.com.vn

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội