Tổng công ty IDICO - CTCP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Tổng công ty IDICO - CTCP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Tổng công ty IDICO - CTCP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Tổng công ty IDICO - CTCP

Tổng công ty IDICO-CTCP là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/3/2018. Vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng

Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, kinh doanh bất động sản; Sản xuất, kinh doanh điện năng; Thi công xây lắp, ....

Chi tiết về Tổng công ty vui lòng truy cập trang web: www.idico.com.vn