TOPICA Native

http://topicanative.edu.vn/

1000+ nhân viên

Giới thiệu công ty

Topica Native cung cấp các khoá luyện nói tiếng Anh trực tuyến với giáo viên bản ngữ ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, và là nơi đầu tiên trên thế giới triển khai ứng dụng luyện nói qua Google Glass.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

75 Phuong Mai, Dongda, Hanoi, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội