GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là công ty gia công CNC có trụ sở chính tại Hàn , là vendor của Samsung

THÔNG TIN CÔNG TY

KCN quế võ mở rộng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ