Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

www.warapo.gov.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ các nguồn nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, TP Hà Nội.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội