Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nhân Hòa

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nhân Hòa chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nhân Hòa, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nhân Hòa

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Nhân Hòa là cơ quan được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp phép thành lập, Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động và chịu sự quản lý của Sở giáo dục và đào tạo Tp. HCM. Trung tâm được thành lập với mục đích can thiệp sớm, can thiệp cá nhân và nhóm cho trẻ có các khuyết tật phát triển như trẻ rối loạn phổ tự kỷ, trẻ tăng động giảm chú ý, trẻ chậm nói, trẻ gặp các khó khăn về hành vi, giao tiếp để giúp các em học các kỹ năng cơ bản cho sự phát triển của các em với mục tiêu sau cùng là giúp trẻ sống độc lập và hòa nhập tốt vào cộng đồng.