Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo đức trí

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trực tiếp làm giáo viên giảng dạy bộ môn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

• Làm chương trình, tổ chức các sự kiện giao lưu tại các nhà trường.

• Soạn giáo án bài giảng theo khung chương trình của trung tâm.


THÔNG TIN CÔNG TY

19 Lê Hoàn khu đo phị Phía Tây, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ