Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (Center for Eco-community Development - ECODE)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (Center for Eco-community Development - ECODE) là tổ chức phi lợi nhuận, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Các lĩnh vực chuyên môn chính của ECODE trong Nghiên cứu và Phát triển (R&D) là Biến đổi khí hậu, Bảo tồn đa dạng sinh học và Phát triển cộng đồng.

THÔNG TIN CÔNG TY

No. 101 - B6 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ