Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (Center for Eco-community Development - ECODE)

https://vi.ecode.vn/

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (Center for Eco-community Development - ECODE) là tổ chức phi lợi nhuận, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Các lĩnh vực chuyên môn chính của ECODE trong Nghiên cứu và Phát triển (R&D): Biến đổi khí hậu, Phát triển cộng đồng, và Bảo tồn đa dạng sinh học.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

No. 101–B6, Khuong Trung St, Thanh Xuan Dist, Ha Noi

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội