Trung tâm Phát triển Kinh tế nông thôn

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CRED là tổ chức phi chính phủ thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng và triển khai các dự án phát triển của các nhà tài trợ như Ngân hàng Thế Giới, Liên Minh EU, SECO của Thụy Sỹ …

- Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật trong các lĩnh vực: Nước, Môi trường, Biến đổi Khí hậu, Phát triển Nông thôn, Phát triển Sinh kế và Nông nghiệp bền vững, Phát triển và Bảo vệ Rừng, Thương mại Sinh học, vv… tại Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong.

- Đào tạo và tập huấn về các tiêu chuẩn sản xuất như Hữu cơ, GACP-WHO, Thương mại sinh học (BioTrade); xây dựng hệ thống quản lý nội bộ (ICS) và chuẩn bị cho công tác thanh tra chứng nhận.


THÔNG TIN CÔNG TY

226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ