TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG XÃ HỘI - HỌC VIÊN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Căn cứ điều 17, quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện TTN Việt Nam, ngày 1/9/2011 Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam có quyết định số 210/QĐ/HVTTN "v/v thành lập Trung tâm Phát triển Kỹ năng xã hội". 

Vị trí pháp lý

Trung tâm Phát triển kỹ năng xã hội là đơn vị sự nghiệp hạch toán độc lập theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí và hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật, quy chế của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.

1. Huấn luyện, bồi dưỡng

* Mở các khoá huấn luyện kỹ năng xã hội cho Thanh Thiếu niên.

* Mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội cho sinh viên và cán bộ trẻ.

2. Truyền thông, tư vấn

* Nhóm kỹ năng chăm sóc sức khoẻ: thể chất, tinh thần và sức khoẻ sinh sản. 

* Nhóm kỹ năng phòng chống các loại tệ nạn xã hội: ma túy; mại dâm; xâm hại và buôn bán phụ nữ và trẻ em; bạo lực học đường, gia đình và kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông; tai nạn thương tích; biến đổi khí hậu. 

* Nhóm kỹ năng học tập, nghiên cứu tích cực, hiệu quả. 

* Nhóm kỹ năng nghề nghiệp: Định hướng nghề, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp và làm việc có hiệu quả. 

* Nhóm kỹ năng xây dựng tình yêu, hôn nhân, gia đình hạnh phúc: những điều thanh niên cần biết trước khi kết hôn; nghệ thuật làm chồng, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu và nuôi dạy con trong xã hội hiện đại; bình đẳng giới trong quan hệ vợ chồng; nghệ thuật tổ chức cuộc sống gia đình trong xã hội hiện đại.

* Nhóm kỹ năng tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội. 

* Nhóm kỹ năng tổ chức hoạt động xã hội: lập kế hoạch, huy động nguồn lực, thiết kế chương trình, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và nhân diện mô hình hoạt động của Đoàn và các hoạt động xã hội khác. 

Riêng đối với Thanh Thiếu niên vi phạm pháp luật, tập trung trợ giúp các kỹ năng: tự nhận thức, xác định giá trị, xoá bỏ mặc cảm, điều chỉnh, rèn luyện, cải tạo bản thân; kỹ năng chủ động hoà nhập cộng đồng; biết tìm kiếm việc làm và tổ chức cuộc sống mới. 

3 .Trợ giúp, can thiệp

Mở văn phòng tư vấn trực tiếp, tư vấn qua mạng Internet và điện thoại để trợ giúp kỹ năng xã hội cho Thanh Thiếu niên và các đối tượng có nhu cầu. 

Trực tiếp can thiệp, trợ giúp những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt hoà nhập cộng đồng.

4. Nghiên cứu và phối hợp xuất bản ấn phẩm 

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào huấn luyện, truyền thông, tư vấn, trợ giúp kỹ năng xã hội cho mọi đối tượng có nhu cầu. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng tài liệu, ấn phẩm về kỹ năng xã hội và kỹ năng công tác xã hội.

- Huấn luyện, bồi dưỡng;  

- Truyền thông, tư vấn;

- Trợ giúp, can thiệp;

- Nghiên cứu và phối hợp xuất bản ấn phẩm.

Nhiệm vụ

- Tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng, phát triển kỹ năng xã hội, giúp Thanh Thiếu niên tự tin khẳng định bản thân, phát triển trong xã hội hiện đại.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn kỹ năng xã hội và trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên thích ứng, chủ động hoà nhập với cộng đồng.

- Tạo môi trường thực hành kỹ năng công tác xã hội cho sinh viên của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam.

Các mục tiêu phát triển 

- Giai đoạn I (2012 - 2016) - Xác lập vị thế của Trung tâm là đơn vị có đủ năng lực huấn luyện kỹ năng sống cho Thanh Thiếu niên.

- Giai đoạn II (2017- 2020) - Phát triển Trung tâm thành đơn vị có uy tín trong huấn luyện kỹ năng sống cho Thanh Thiếu niên.

- Giai đoạn III (2020 - tiếp theo): Phát triển Trung tâm thành đơn vị chuyên nghiệp trong huấn luyện kỹ năng sống cho Thanh Thiếu niên; là môi trường rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh thế hệ trẻ Việt Nam.

Các chương trình huấn luyện

- Các khoá huấn luyện kỹ năng sống cho Thanh Thiếu niên.

- Học kỳ trong Quân đội

- Các khóa bồi dưỡng kỹ năng công tác cho sinh viên và cán bộ trẻ.

- Các chương trình truyền thông kỹ năng xã hội cho phụ huynh, phụ nữ, gia đình trẻ.

- Các chương trình tư vấn, trợ giúp kỹ năng xã hội cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.

- Biên soạn tài liệu, ấn phẩm về kỹ năng xã hội đáp ứng nhu cầu của xã hội.

ĐÁNH GIÁ

Hiện chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá

Đánh giá của bạn về công ty này?

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 3 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ