Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương

Giới thiệu công ty

Tổ chức chính trị xã hội có chức năng thường trực các chương trình về chăm sóc sức khỏe y tế, truyền thông nâng cao nhận thức cho Thanh thiếu niên về y tế dự phòng

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 3-5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội