Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường

ceid.gov.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Môi trường (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; tổng hợp, xây dựng và công bố thông tin về danh mục dữ liệu môi trường; thực hiện nhiệm vụ báo chí tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội