Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Môi trường (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; tổng hợp, xây dựng và công bố thông tin về danh mục dữ liệu môi trường; thực hiện nhiệm vụ báo chí tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học.