TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Giới thiệu về Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

    Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam là tổ chức trực thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông (viết tắt là VNCERT/CC), thực hiện chức năng là đầu mối kỹ thuật điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc; quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật về điều phối ứng cứu sự cố, kiểm định và phòng, chống thư điện tử rác, tin nhắn rác phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin; là đấu mối hợp tác quốc tế với cơ quan, tổ chức có chức năng ứng cứu sự cố và kiểm định an toàn thông tin.

    Trung tâm VNCERT/CC là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và các chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ:

• Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

THÔNG TIN CÔNG TY

Tầng 5 - Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ