Trường Đại học Thái Bình Dương

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trường Đại học Thái Bình Dương được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo

quyết định số 1929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Ngày 01/3/2016 trường thành lập cơ

sở tại số 27 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa – là văn phòng tuyển sinh và tổ chức các

hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngắn hạn đáp ứng nhu cầu xã hội. Năm 2016,

trường Đại học Thái Bình Dương là một trong những trường tiên phong chuyển đến làng đại

học của tỉnh Khánh Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2016 trường đã khánh thành tòa nhà văn

phòng của trụ sở chính trong khuôn viên 14 hecta đặt tại số 79 Mai Thị Dõng, phường Vĩnh

Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trường Đại học Thái Bình Dương là trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, áp dụng hệ

thống tín chỉ Bắc Mỹ để sinh viên tự hoạch định lộ trình học tập, và đưa giáo dục khai phóng

làm nền tảng cho mọi ngành chuyên môn, hiện trường có tám (08) ngành đào tạo:

 Công nghệ thông tin

 Luật kinh tế

 Tài chính ngân hàng

 Kế toán

 Quản trị kinh doanh

 Đông phương học

 Du lịch

 Ngôn ngữ Anh.

Với phương châm “Học là vui” trường Đại học Thái Bình Dương xây dựng môi trường

sư phạm dân chủ, bình đẳng với điều kiện học tập, vui chơi trải nghiệm tốt nhất có thể, giúp

sinh viên khám phá bản thân, phát huy năng lực để trở thành người hữu ích và hạnh phúc

THÔNG TIN CÔNG TY

79 Mai Thị Dõng, Nha Trang, Khánh Hòa

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ