Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Nisai Global School is an online school that provides an inclusive, social and student-focused community for every student. Through our own online platform, called the Nisai Virtual Academy, we provide learners from all backgrounds a bespoke education. Replicating a mainstream school in terms of student support, exam office, monitoring of progress, and attainment, we 'respect the student' by providing a holistic approach to education which has proven necessary and successful for many.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Toong - số 5, Điện Biên Phủ, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội