GIỚI THIỆU CÔNG TY

Mô hình giáo dục của Lincoln School hướng đến xây dựng chương trình giáo dục quốc tế chuẩn Mỹ, đề cao các giá trị giáo dục khai phóng như phát triển toàn diện (holistic education), phát triển tư duy phản biện (critical thinking) và rèn luyện các kỹ năng mềm (team work, public speaking, debate, technology literacy, …), cũng như nền tảng kiến thức rộng và đa dạng. Song song với các môn học theo chương trình Mỹ, chương trình Việt Nam được triển khai với mục tiêu đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Bộ GD&ĐT có nâng cao và mở rộng theo năng lực học sinh. Đồng thời chú trọng xây dựng tình yêu, lòng tự hào về văn hoá và lịch sử dân tộc.

TUYỂN DỤNG

1

THÔNG TIN CÔNG TY

khu đô thị Văn Phú

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ