Giới thiệu công ty

Chúng tôi là ai?

UNDP là tên viết tắt của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc, có trụ sở chính tại thành phố New York.UNDP có mạng lưới phát triển toàn cầu, có mặt trên 170 nước với nhiệm vụ chính là tuyên truyền, vận động cho sự đổi mới, cũng như là cầu nối giữa các nước với tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

UNDP - Đối tác Việt Nam chính thức bắt đầu vào năm 1978. Từ đó, UNDP đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác khác để mở rộng sự lựa chọn cho mọi người và đảm bảo mọi người đều có cơ hội tiếp cận với các cơ hội để nhận ra những tiềm năng của họ.

Công việc của chúng tôi

Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác nhằm tăng cường lựa chọn cho người dân và đảm bảo cho mọi người đều có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình. Hoạt động của UNDP hướng tới ba kết quả chính:

- Xóa nghèo và tăng cường sự công bằng về kinh tế - xã hội.

- Phát triển phát thải ít các-bon, có khả năng chống chịu và bền vững về môi trường.

- Tăng cường trách nhiệm giải trình thể chế, tiếng nói của người dân và khả năng tiếp cận công lý.

Thành tựu

UNDP đang giúp Việt Nam xây dựng và thực hiện các chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo và trợ giúp xã hội dành cho những người nghèo nhất trong xã hội, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, còn có những kết quả hỗ trợ quan trọng khác của UNDP được các đối tác ghi nhận như xây dựng Chiến lược Phát triển thống kê của Việt Nam, sửa đổi Luật Thống kê năm 2003 hiện đang tiến hành, xây dựng các Báo cáo MDG Quốc gia có chất lượng và thiết lập Diễn đàn Chính sách dân tộc thiểu số vào năm 2012 nhằm đưa các dân tộc này cùng hòa vào những nỗ lực xóa đói giảm nghèo chung của đất nước.

Về lĩnh vực quản trị nhà nước, UNDP Việt Nam đã xây dựng thành công các biện pháp can thiệp với mục tiêu đối tượng cụ thể để hỗ trợ cho hệ thống dịch vụ công, các cơ quan xây dựng luật và thực thi luật cũng như cho việc phát triển xã hội dân sự, đấu tranh chống tham nhũng và thực hiện các quyền con người nhằm đảm bảo cho hệ thống quản trị quốc gia theo kịp tốc độ phát triển kinh tế cao của đất nước.


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

304 Kim Mã, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội