Văn phòng chứng nhận chất lượng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Văn phòng chứng nhận chất lượng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Văn phòng chứng nhận chất lượng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Văn phòng chứng nhận chất lượng

 BQC là Tổ chức khoa học công nghệ đầu tiên của Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép đăng ký hoạt động chứng nhận, với lịch sử hơn 10 năm kinh nghiệm. BQC được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận năng lực chứng nhận (VICAS) hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO/IEC 17021 và Chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065.

 Chứng chỉ của BQC cấp có giá trị quốc tế với dấu của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF, cùng với sự chấp thuận của Giáo sư, Viện sỹ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. BQC được các Bộ ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chỉ định thực hiện hoạt động đánh giá, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn