Văn phòng công chứng Lê Xuân

http://congchunglexuan.com/

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Văn phòng công chứng Lê Xuân được Uỷ ban nhán dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập theo quyết đình số 1448/QĐ-UB ngày 27/02/2016; Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội cấp đăng ký hoạt động số 122/ĐKHĐ ngày 27/02/2017 

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

B13 khu đấu giá Tân Triều, Thanh Trì, hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội