Văn phòng công chứng Lê Xuân

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Văn phòng công chứng Lê Xuân chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Văn phòng công chứng Lê Xuân, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Văn phòng công chứng Lê Xuân

Văn phòng công chứng Lê Xuân được Uỷ ban nhán dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập theo quyết đình số 1448/QĐ-UB ngày 27/02/2016; Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội cấp đăng ký hoạt động số 122/ĐKHĐ ngày 27/02/2017