Văn phòng Thừa phát lại Đồng Tháp

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Văn phòng Thừa phát lại Đồng Tháp thực hiện 4 chức năng như sau:

1. lập vi bằng;

2. Xác minh điều kiện thi hành án;

3. Tổ chức thi hành án;

4. Tống đạt văn bản.

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 02, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ