Văn phòng Thừa phát lại Đồng Tháp

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Văn phòng Thừa phát lại Đồng Tháp chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Văn phòng Thừa phát lại Đồng Tháp, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Văn phòng Thừa phát lại Đồng Tháp

Văn phòng Thừa phát lại Đồng Tháp thực hiện 4 chức năng như sau:

1. lập vi bằng;

2. Xác minh điều kiện thi hành án;

3. Tổ chức thi hành án;

4. Tống đạt văn bản.