GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

13
Python
System Admin (Windows)
Nlp Engineer
Lập Trình Viên C#.Net
System Admin (Linux)
Lập Trình Viên PHP (Laravel) Backend
Lập Trình Viên Golang
Lập Trình Viên Frontend (Reactjs)
Lập Trình Viên JavaScript
Devops Engineer
Nhân Viên Tester - Lương Upto 15M
Disigner UI/UX
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu - Data Analyst

THÔNG TIN CÔNG TY

85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ