Viện Công nghệ Nano - Đại học Quốc giaTP. HCM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Viện Công nghệ Nano - Đại học Quốc giaTP. HCM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Viện Công nghệ Nano - Đại học Quốc giaTP. HCM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Viện Công nghệ Nano - Đại học Quốc giaTP. HCM

Viện Công nghệ Nano (INT) trực thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM (VNUHCM), có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lãnh vực Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Micro-Nano.