VIỆN CÔNG NGHỆ VÀ SỨC KHỎE

http://hetec.vn

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Viện Công nghệ và Sức khỏe (tên gọi tắt là HETEC) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội đồng Trung ương Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện có các chức năng và nhiệm vụ: Nghiên cứu, phản biện khoa học, cung cấp thông tin và thực hiện các đề tài, dự án trong các lĩnh vực: công nghệ kỹ thuật điện, tự động hoá, công nghệ thông tin, môi trường, quản lý, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 8 Phan Văn Trường - Cầu Giấy - Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội