GIỚI THIỆU CÔNG TY

Giới thiệu chung

Viện Công nghệ VinIT (VinIT Institute of Technology) là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo giấy phép của Bộ KH&CN 10.2016. VinIT hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự trang trải về tài chính theo quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động khoa học và công nghệ được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. 

Mục tiêu, nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực công nghệ mới và công nghệ caonhư: công nghệ quang điện tử; công nghệ thông tin và truyền thông; các công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới; công nghệ dược liệu; công nghệ hàng không; công nghệ lọc hóa dầu và khí; các công nghệ vật liệu gốm, composite, kim loại và hợp kim đặc biệt; các công nghệ sinh học; các công nghệ xử lý và bảo vệ môi trường; các công nghệ sử dụng plasma và laser v.v., chuyển giao những tiến bộ khoa học và đưa vào sản xuất các sản phẩm công nghệ chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. VinIT còn có nhiệm vụ Tập hợp, đoàn kết các nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài nước để triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Add: 44A Trang Thi, Hoan Kiem, Hanoi

Phone: +84-934-666-139; +84-912-023-534

Email: Viencongnghe@VinIT.com.vn

 ViencongngheVinIT@gmail.com

Web: http://www.VinIT.com.vn

THÔNG TIN CÔNG TY

44A Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ