Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

   Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.


    Tên giao dịch quốc tế của Viện: Vietnam National Institute of Software and Digital Content Industry (viết tắt là NISCI)


    Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

THÔNG TIN CÔNG TY

115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ