Viện đào tạo Montessori Canada

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Viện đào tạo Montessori Canada là đơn vị tư nhân tiên phong trong việc đào tạo, tư vấn Montessori chất lượng quốc tế và kết hợp với các kiến thức cân bằng tâm, thân, trí và các kiến thức giáo dục, khoa học, tâm lý khác.

Montessori là một phương pháp giáo dục sớm cho trẻ em từ 0-6 tuổi.


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

toà Time Tower 35 Lê Văn Lương, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội