Viện Nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp (IVES)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES) là tổ chức Khoa học Công nghệ trực thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Giấy đăng kí hoạt động số A-1229 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Viện Nghiên cứu Giáo dục Nghề nghiệp (IVES) có các chức năng và nhiệm vụ:

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng

- Dịch vụ khoa học và công nghệ

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Viện IVES đã và đang thực hiện ứng dụng các mô hình đào tạo nghề của các nước tiến tiến như Đức, Nhật, Mỹ… vào Việt Nam. Tiêu biểu là mô hình " Đào tạo kép" – mô hình học và thực hành song song, đây là xu hướng đào tạo có hiệu quả cao hiện nay của các nước phát triển như CHLB Đức 

THÔNG TIN CÔNG TY

Phòng 0708, tầng 7, Tòa nhà Luxury Park Views – P. Yên Hòa – Q. Cầu Giấy – TP. Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ