Viện Phát Triển Vốn Con Người Việt Hàn (Human Capital Development Jsc,.)

https://omjischool.com/

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Về Viện phát triển vốn con người Việt Hàn (Human Capital Development Jsc,.).

Từ “vốn con người” được đặt ngay trong tên gọi của Viện nhằm thể hiện rõ nhất sứ mệnh và mục tiêu: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đạt các năng lực thấu hiểu ngôn ngữ, hiểu biết văn hóa, kỹ năng mềm, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề...

Đặt tên 2 quốc gia cạnh nhau trên nền tảng “vốn con người”, Viện phát triển vốn con người Việt Hàn muốn làm nổi bật rõ khao khát được cống hiến và kiến tạo những giá trị bền vững nhằm đẩy mạnh phát triển về chất trong mối quan hệ hai nước. Viện Phát triển vốn con người Việt - Hàn sẽ có các chuyên gia và các nhà đào tạo của cả Việt Nam và Hàn Quốc tham gia xây dựng và triển khai các dự án và chương trình đào tạo cho thế hệ trẻ của 2 quốc gia, góp phần xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

146 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội