Viện Phát Triển Vốn Con Người Việt Hàn (Human Capital Development Jsc,.)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Viện Phát Triển Vốn Con Người Việt Hàn (Human Capital Development Jsc,.) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Viện Phát Triển Vốn Con Người Việt Hàn (Human Capital Development Jsc,.), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Viện Phát Triển Vốn Con Người Việt Hàn (Human Capital Development Jsc,.)

Về Viện phát triển vốn con người Việt Hàn (Human Capital Development Jsc,.).

Từ “vốn con người” được đặt ngay trong tên gọi của Viện nhằm thể hiện rõ nhất sứ mệnh và mục tiêu: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đạt các năng lực thấu hiểu ngôn ngữ, hiểu biết văn hóa, kỹ năng mềm, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề...

Đặt tên 2 quốc gia cạnh nhau trên nền tảng “vốn con người”, Viện phát triển vốn con người Việt Hàn muốn làm nổi bật rõ khao khát được cống hiến và kiến tạo những giá trị bền vững nhằm đẩy mạnh phát triển về chất trong mối quan hệ hai nước. Viện Phát triển vốn con người Việt - Hàn sẽ có các chuyên gia và các nhà đào tạo của cả Việt Nam và Hàn Quốc tham gia xây dựng và triển khai các dự án và chương trình đào tạo cho thế hệ trẻ của 2 quốc gia, góp phần xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Viện Phát Triển Vốn Con Người Việt Hàn (Human Capital Development Jsc,.) Tuyển dụng