Viện quản lý kinh doanh quốc tế

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Viện quản lý kinh doanh quốc tế chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Viện quản lý kinh doanh quốc tế, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Viện quản lý kinh doanh quốc tế Tuyển dụng

Nhân viên Lễ Tân

13/02/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian