Viện Quản Trị & Công nghệ FSB - Trường đại học FPT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

http://fpub.fpt.edu.vn/ve-chung-toi/

TUYỂN DỤNG

5

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

4.8

THÔNG TIN CÔNG TY

5 Nguyễn Gia Thiều Quận 3

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ