GIỚI THIỆU CÔNG TY

Vietlish Co-spaces: Là một không gian tiếng Anh “sinh ngữ”, nơi kiến tạo và đặt nền móng cho một cộng đồng - nơi mà người học sẽ được hòa mình vào trong một môi trường nói Tiếng anh tự nhiên, nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa “Tinh thần thực học” và “Tinh thần cộng đồng” trên con đường thực học khai phóng của mỗi con người.

Sứ mệnh của Vietlish Co-spaces: “Góp phần định hình nên một cộng đồng tiếng Anh sinh ngữ, nơi mà không một ai bị bỏ lại phía sau”.  

ĐÁNH GIÁ

Hiện chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá

Đánh giá của bạn về công ty này?

THÔNG TIN CÔNG TY

79/8 Quốc Lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ