Vietnam Blockchain Corporation

Giới thiệu công ty

About Vietnam Blockchain Corporation

Vietnam Blockchain Corporation (VBC) is a technology company specializing in providing Blockchain solutions, services and consulting in the following fields: Supply chain, Smart Cities, Fintech, Public Services, Logistics, Sharing Economy, Agriculture, E - Commerce


Xem thêm Thu gọn

Tuyển dụng

1/12 trang

Top công ty cùng lĩnh vực

Thông tin liên hệ

Địa chỉ công ty
Vietnam Blockchain Building, 28/3 Lu Gia Street, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
Xem bản đồ

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội