Vietnamnet I-com

http://www.i-com.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

        Founded in 2008 in the heart of Hanoi - Vietnam, ICOM is a pioneer in developing and providing VAS services and a strategic partner of major telecommunications companies in Vietnam.

Creativity : We turn new and innovative ideas into reality.

Integrity: We are honest, open, ethical, and fair. People trust us to adhere to our word.

Enthusiasm : We are continuously moving forward, innovating, and improving.

Innovation: It is our nature to innovate

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 5, tòa nhà HL, ngõ 82, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội